thủ tục xin làm hộ khẩu mới

Thưa luật sư! Luật sư có thể cho tôi biết bao nhiêu tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Và tuổi nào sẽ phải chịu toàn bộ tội, tuổi nào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày