vnpt mường la

Chuyển tiền từ ngân hàng Vietinbank vào tài khoản giao dịch tại VNDIRECT 1. Qua internet banking Vietinbank Đăng nhập Internet...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày