chứng từ ghi sổ nghĩa là gì vay tin chap theo the tin dung

Nhà đất bán, bán nhà tại Thành phố Tam Kỳ: với các loại diện tích, giá bán, địa điểm. Bán nhà, nhà giả Thái, dọn vào ở ngay, trung tâm TP Tam Kỳ, giá tốt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày