vay mua nhà chung cư mua nhà đà lạt

Chứng từ kế toán trong ngân hàng là gì và có những loại nào?. Là cơ sở pháp lý để hạch toán ghi sổ sách kế toán tại tổ chức tín dụng.. + Chứng từ gốc: những chứng từ ban đầu khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.. Các loại chứng từ cần được kiểm soát một cách chặt chẽ trước và sau cũng như trong khi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày