điện máy xanh can lộc hà tĩnh tin d

BIDV - Ngân hàng cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam, giải thưởng này được công ty tư. An tâm khi vay mua nhà tại BIDV. Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày