mã bưu điện bình thuận 2018 tu vi tron doi tuoi at ty - tu vi tron doi tuoi at ty:

Bên cạnh đó cũng ghi nhận rằng có rất nhiều trường hợp khách hàng vay vốn cố tình chây ỳ không trả nợ khoản vay mặc dù vẫn còn có tiền,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày