ngân hàng ocb hải phòng

Thống nhất một nguồn dữ liệu nhân khẩu từ CSDL công dân của thành phố. Tra cứu thông tin nhanh chóng. Thống kê báo cáo trực quan. Phần mềm nhân hộ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày