tiền giấy

Chính điều này làm việc vay tiền trả góp ở ngân hàng trở nên phức tạp, khó khăn hơn,. Để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay nhanh nhất, FE. trợ rất nhiều chính sách hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đi vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày