lãi suất vay ưu đãi mua nhà

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được. b) Cho vay đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước với lãi suất ưu.. thời kỳ tại thời điểm khoản cho vay đặc biệt được giải ngân, gia hạn;.. b) Báo cáo về nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc tình hình mất khả năng chi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày