chọn sim theo năm sinh

Tài liệu gồm 22 trang, tổng hợp kiến thức lý thuyết, mối liên hệ giữa dao động cơ và chuyển động tròn đều và các bài tập vận dụng có đáp án.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày