công ty nam phương việt tuyển dụng

Hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ được điều chỉnh theo quy định tại. Tag: đấu thầu quy định về đấu thầu Gói thầu hợp đồng trọn gói nhà thầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày