hotline của home credit cách đăng ký gói cước gọi 10 phút của mobifone

Để định khoản nhanh và chính xác các bạn nên thực hiện như sau nhé:.. Nợ và Bên Có (Đối với các tài khoản lưỡng tính: 131;138; 331; 333; 338). Lưu ý: Các TK đặc biệt: TK 214 — Hao mòn TSCĐ, TK 521 — Các khoản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày