điều kiện vay vốn mua nhà

Tập bắn cung. Trong game bạn sẽ tham gia tập luyện bắn cung ngoài trời. Bạn sẽ có 3 vòng, mỗi vòng 6 lần bắn, hãy cố gắng hết mình. Chú ý lá cờ trắng sẽ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày