máy tính tiền cảm ứng

Trong một chương trình truyền hình, cựu thành viên nhóm Zero 9 – Minkook (tên thật: Bùi. Nhom nam Zero 9 cua Tang Nhat Tue: Tai nang co han, thu doan. Nhóm nhạc do Tăng Nhật Tuệ đào tạo đi lên bằng tai tiếng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày