vay tien theo luong mb

Trường hợp lao động nữ đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội nhưng chưa. thế nào để tôi bắt đầu làm thủ tục nghỉ thai sản để đảm bảo được hưởng thai sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày