vay tín chấp qua lương vietcombank

Bạn chỉ cần đăng nhập ứng dụng mỗi ngày từ 05/11/2019 đến. đăng nhập vào tài khoản của khách hàng trên ứng dụng của Home Credit Vietnam.. Việt Nam – Điện thoại: 028.38999666, hoặc email: .

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày