niệm phật kinh hành chùa hoằng pháp

Tiện ích: - Không lãi suất. - Không tài sản bảo đảm. - Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng.. tại các Doanh nghiệp đang có ký Hợp đồng liên kết với IVB hoặc Mobivi về việc triển khai gói sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.. Hồ sơ vay vốn:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày