thấu chi vietcombank khuong lam banh - khuong lam banh:

Tìm việc làm fe credit lương cao tuyển dụng nhân viên fe credit trên toàn quốc với mức thu nhập hấp. Nhân Viên Điều Phối & Phát Triển Kinh Doanh Tp. HCM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày