viettel post daklak tuyển dụng

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động sử dụng khi muốn bổ sung, sửa đổi nội. Khi hết thời hạn đã kéo dài thì hai bên phải giao kết hợp đồng lao động mới theo. Mô tả: Mẫu hợp đồng mua bán máy móc trang thiết bị mới nhất, download hợp đồn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày