tiên kiếm kỳ hiệp 3

Tính đến 7 giờ sáng nay 25-11, phe ủng hộ dân chủ thắng thế đa số ở ít nhất 12/18 hội. Zman – lựa chọn giúp mọi quý ông tăng cường bản lĩnh phòng the.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày