kiểm tra phút gọi viettel

Tổng kho nguyên liệu pha chế và kinh nghiệm pha chế PATO, Hà Nội. 144K lượt thích. Tổng kho nguyên liệu pha chế miền Bắc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày