săn mã giảm giá thegioididong

Lúa nước ở Triều Tiên, chỉ trồng rất ít ở hạ nguồn sông Áp Lục và Đại Đồng. Khu này phù sa màu mỡ nên lúa khá tốt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày