tin 60 giay chieu nay tin 60giay

Tuyển dụng Trung tâm cho vay tiêu dùng Miền Bắc - VPBank, tìm việc làm lương cao chế độ phúc lợi hấp dẫn - Ứng Tuyển Ngay! | 2729355.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày