cách tính lãi suất home credit - cách tính lãi suất home credit:

Thưa luật sư, xin hỏi: Nhập học cho con khi không có hộ khẩu ?. học tiểu học tại một trường ở nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư trú nếu trường đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày