công thức tính lãi vay phải trả

Các khoản vay trung dài hạn được đánh giá là có rủi ro lớn hơn so với. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra được suôn sẻ, hạn chế rủi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày