cách làm sim sinh viên mobifone

Là thẻ tín dụng của chương trình hợp tác giữa MobiFone và VPBank được thiết. Có thể yêu cầu phát hành đến 03 thẻ phụ; Ngày sao kê: ngày 25 hàng tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày