vay vốn tại ngân hàng techcombank

tiêu dùng cá nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ mà Khách hàng đã ký, Xác nhận chấp thuận cho vay của Ngân hàng tạo thành một bản Hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày