chữ tiền

Bài 1 - giải đề 300 câu N3 khó.. Anh chị ơi anh chị có ý định làm video về những câu trong thi bằng lái xe tiếng nhật.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày