cách đăng ký viettel 1 ngày

0. 9,638,350. HOM, 3.4, 3.7, 3.1, 3.1, 10, 3.3, 3,000, 3.4, 1,810. □. 0. 3.5, 10, 3.6, 800, 3.7, 570, 34,544,900. HPM, 12.3, 13.5, 11.1. □. 0. 11.1, 190, 12.5, 10, 12.6.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày