làm chứng minh thư không cần hộ khẩu

60 Giây Chiều - Ngày 26/11/2019 - HTV Tin Tức Mới Nhất. Tây Ninh TV | 24h Chuyển động 25-11-2019 | Tin tức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày