vay ngân hàng ocb phương đông

Tổng quan về đáo hạn ngân hàng Vietcombank,Vietinbank,BIDV. khách hàng vay đều có đủ năng lực trả nợ lúc gần đáo hạn và đặc biệt với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày