fpt shop bến tre

Chọn «Bấm vào đây để lấy lại mật khẩu». Bước 1. Bước 2. Nhập thông tin. ➢ Nhập Số điện thoại nhận tin nhắn (số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày