ngan hang tien phong hoi so chinh vay von tieu dung ngan hang agribank

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Tế VIB nhận lãi suất ưu đãi cao nhất cho khách hàng. Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày