vay the tin dung 100 vnd to thb

Tôi mong luật sư tư vấn giúp tôi là ở trường hợp này anh tôi đã mắc tội gì, phải. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức. Tư vấn về vấn đề làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày