gỡ ứng dụng trên ipad

Tổng hợp những câu đố vui và hài hước có đáp án. Câu 11. Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng.. Đáp án: Nhắm cả hai mắt thì không nhìn thấy mục tiêu bắn.. bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày