mua trả góp online fpt

Các sản phẩm vay tiêu dùng tại Agribank; Lãi suất vay; Điều kiện và thủ tục. Vay tiêu dùng ngân hàng Agribank là cho khách hàng gồm các hộ gia. Mục đích vay tiền Agribank linh động ở nhiều hạng mục: Mua sắm tiêu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày