vong tay dep

Việc xác định mệnh mộc hợp số nào sẽ chính xác hơn khi tuân theo những nguyên tắc của ngũ hành. Người mệnh Mộc nên chọn con số thuộc hành Mộc, hoặc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày