hồ sơ nhân vật cable

Vay thế chấp sổ đỏ từ 100 triệu đến 300 triệu hiểu một cách đơn giản là hạn mức vay tiền bạn có thể tiếp cận được khi vay thế chấp ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày