dien may xanh da lat hướng dẫn cách lấy hóa đơn tiền điện

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần.. 4 Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?.. hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi người lao động có sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày