tôi cần vay tiền ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng - vpbank kiên giang

Doctor Đồng là dịch vụ tư vấn tài chính cho các khoản vay từ 1 đến 3 triệu đồng, các lựa. vay chiến lược các khoản vay của chúng tôi là Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát (VAP). Về khoản vay. Ai có thể sử dụng dịch vụ vay tiền nhanh?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày