tài khoản vay nước ngoài muanhanh365

Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao. Ba là, một số CN chưa quy định thời hạn hoàn trả nên không có chế tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày