tra cứu lãi suất ngân hàng agribank

Đó là hoạt động cung cấp các khoản vay cho cá nhân để mua hàng hóa, dịch vụ phục.. E ở quảng ngãi e có thể vay tiền mặt trả góp theo tháng được không ạ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày