khuyến mãi điện máy xanh 30/4

Hãy cùng nhau hiểu ngôn ngữ Pháp một cách "so suck" nào các mem :D Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tính từ sở hữu qua bài vè nhé.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày