ngân hàng tiên phong bình thạnh hợp đồng trả góp - hợp đồng trả góp:

Khách hàng có ý định vay vốn tín chấp tại BIDV có thể tham khảo thông tin về điều. Vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo nên uy tín của người đi vay là vô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày