bang bang trippie redd chế ảnh online siêu tốc

Thứ nhất: Về độ tuổi làm giấy chứng minh nhân dân. Khoản 1 Điều 3. cm chưa ạ. Sinh ngày 26/01/2005 thì từ ngày 27/01/2019 đã có thể làm giấy CMND rồi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày