đăng ký gọi của viettel trong ngày

Tại sao giá điện sinh hoạt lại tính theo cách: 7kWh đầu theo giá 1.549đ;. Theo đó, hóa đơn tiền điện của Quý khách sẽ được tính như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày