dđiện máy hc - dđiện máy hc:

Hãy cùng tìm hiểu về lãi suất cho vay và cách tính lãi suất vay ngân hàng ngay sau đây.. Theo cách tính lãi vay ngân hàng này thì lãi chỉ tính trên số tiền bạn còn nợ (sau khi đã trừ ra số tiền nợ. Vietcombank, 10 - 16, 7,5.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày