lãi suất vay tiêu dùng - lãi suất vay tiêu dùng: lãi suất vay ngân hàng đông á năm 2019

Khái niệm hàm ý nói rằng “Tiền tệ có gía trị theo thời gian” có nghĩa là một đồng tiền. sau một khoảng thời gian nhất định phải thu về được một lượng tiền lớn hơn 1 đồng... kỳ) Vận dụng vào bài toán này ta xác định được giá trị tương lai của khoản tiền 500trđ gửi.... Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày