tư vấn trực tuyến fpt cách kiểm tra số sổ hộ khẩu

Vay tiêu dùng BIDV không cần tài sản bảo đảm là sản phẩm tín dụng không yêu cầu tài sản.. Lãi suất cho vay của ngân hàng BIDV áp dụng tới 30/06/2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày