xem vay ga tre

Vay Now là ứng dụng trực tuyến cung cấp cho người dùng Việt Nam khoản vay tín dụng đơn giản và nhanh chóng. Làm thế nào để đăng kí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày